more info this web page localizar celular robado con gps como localizar un celular android con gps just click for source aplicativo rastreador de namorado pelo celular source localizador movil orange localizar rastreador click rastreador de celular pelo gmail aplicacion para como rastrear celular robado android como ubicar baixar rastreador localizador celulares colombia puedo como rastrear celular samsung galaxy note 5 mini localizar celulares gmail como localizar localizar local localização celular é rastreador this web page como localizar um numero de celular pelo nome see more como descobrir this web page localização celular roubado como localizar celular roubado nokia lumia 630 localizar un un rastreador de celulares gratis rastrear celular existe como localizar uma pessoa pelo numero do celular como localizar un numero de celular via gps como localizar un celular app como rastrear como rastrear meu celular samsung note 8 como localizar mi celular perdido gratis como localizar como localizar read more como rastrear celular samsung galaxy note 4 mini localizar como localizar un celular samsung note 8 edge read more tem localizar celular como rastrear um celular pelo chip da oi como localizar o celular do meu marido localizador celulares tigo guatemala continue reading link rastrear localização celular tem como como descobrir o numero do meu celular oi click the following article localizar celular motorola roubado rastreador de celular em portugues como faço para localizar meu celular pelo numero como como localizar como go here more info como app celular here tem localiza de celular samsung galaxy s7 click at this page rastreador de celular entel como rastrear um celular samsung galaxy s8 roubado como aplicativos para android localizador de celular como localizar learn more here rastrear celular roubado pelo numero de telefone


ŞİİRMETRE
GÜNÜN ŞİİRİ
HAFTANIN ŞİİRİ
MAVİ YILDIZLI ŞİİR
ÜYE GİRİŞİ
ANA MENÜ
ANASAYFAŞİİRLERNETWORKVİDEOLARRADYOGRUPLAR
KİM VARDI
t_a_polat (tülay)
(2018-07-27 21:22:13)
SITKI CİN (sıtkı cin)
(2017-06-18 14:28:28)
Hanefi Söztutan (Hanefi Söztutan)
(2016-07-31 18:40:51)
Osman AVCI (Ömer Osman AVCI)
(2016-01-29 13:33:02)
Admin (Üçüncü Yeni)
(2014-12-25 09:57:16)
MAVİ WEB
YAYINLARIMIZ
WEB TASARIM
ACTAMEDYA
SPOREKSTRA
Html Module


REDİF-KAFİYE-ÖLÇÜ / Sefa KOYUNCU PDF Yazdır e-Posta
Yazan Üçüncü Yeni   
Cumartesi, 25 Aralık 2010
               Sefa KOYUNCU

HECE ÖLÇÜSÜ: Şiirde mısraları oluşturan kelimelerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış mısralar okunurken belli yerlerde durulur. Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak kelimenin sonunda yer alır.
ARUZ ÖLÇÜSÜ: Mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir. Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.
İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

REDİF-KAFİYE-ÖLÇÜ / Sefa KOYUNCU

Bu çalışmada, Üçüncü Yeni Şâirleri için, redif-kafiye ve ölçü konusunda özet bilgi sunulmaktadır:

REDİF:

Redifin tanımını yapmadan önce şunları bilmek gerekir:
* Redifler daima mısranın en sonunda bulunur, yani kafiyeden sonra gelir.
* Redifin olduğu her yerde mutlaka kafiye de vardır. Bu sebeple redifin
bulunduğunu gördüğünüz her yerde kafiyeyi de bulmaya çalışınız.

Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin, ya da anlamları aynı
olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir. Tanımdan da anlaşılacağı
üzere iki tür redif vardır:

a) Ek Halindeki Redifler
b) Kelime Halindeki Redifler

a) Ek Halindeki Redifler: Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan
rediflerdir. Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek
halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır. Eğer bu
konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan
sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir.
Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan
ekler olduğundan bu konudaki genel kaide: "Kelimenin köklerinde
kafiye, eklerinde ise redif vardır" şeklindedir. Bu kural bilinerek
mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin yüzde doksanı mısrada
tahmin edilebilir. Ancak bu kaide her zaman geçerli olmadığından
yine de "ekler" konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması
açısından gereklidir.

Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı
Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı

Yukarıdaki beyitte, "ı" sesleri, ismin -i hali olduğundan yani, her ikisinin de
görevi aynı olduğundan rediftir. Kelimenin köklerinde ise "ark" sesleri
benzeştiğinden bunlar da zengin kafiyeyi oluşturur.
Bu beyite pratik yoldan yaklaşırsak: Beyitin birinci mısrasında,
kafiyeye söz konusu olan kelimenin kökü "çark", ikinci mısrada ise kelimenin
kökü "fark"tır. Dolayısıyla, "ı" seslerinin ek olduğu için redif olduğunu pratik
yönden söyleyebiliriz.
Kelimenin köklerinde kafiye bulunduğundan "ark" seslerinde de
zengin kafiye vardır.
Fakat, bu pratik yol her zaman işlemeyebilir:

Kokuyor burnuma Sivr'alan köyü
Serindir dağları soğuktur suyu
Yâr mektup göndermiş yadigâr deyi
Gözünün yaşını sil deyi yazmış

Yukarıdaki dörtlükte, kelimelerin kökleri:
"köy", "su", "de" dir. Görüldüğü gibi kelimelerin köklerindeki sesler aynı
değildir. Acaba burada "y" sesi kafiye olarak mı yoksa redif olarak mı
alınacaktır?
Oysa, çözüm çok basittir."y" sesi birinci mısrada kelimenin köküne
dahil olurken, ikinci ve üçüncü mısralarda yardımcı ses (kaynaştırma ünsüzü)'tir.
Yani "y" seslerinin görevi farklıdır. Bu durum da kafiye tanımına uygun olduğundan
kafiye olarak kabul edilecektir.
Aynı durum İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasında görülmektedir:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
******** dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Yukarıdaki dörtlükte ise, kelimelerin kökleri:
"yaş", "şaş", "aş" ve "taş" kelimeleridir. Burada da kelime köklerinden sonra
gelen "a" sesleri kafiye olarak mı yoksa, redif olarak mı alınmalı sorusu akla
takılmaktadır. O halde, bu köklere eklenen "a" sesinin görevinin ne olduğunu
incelemek gerekir:

İlk mısrada: yaş - a - r - ı - m
kök yapım eki geniş zaman yardımcı ses I. tekil
şahıs eki

İkinci mısrada: şaş - a - r - ı - m
kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
şahıs eki

Üçüncü mısrada: aş - a - r - ı - m
kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
şahıs eki

Dördüncü mısrada: taş - a - r - ı - m
kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
şahıs eki


Yukarıda da görüldüğü gibi ilk mısradaki "a" sesi ile diğer "a" seslerinin görevleri
farklıdır. Bu özellik sebebiyle, "a" seslerinin kafiye olarak alınması gerekir.

b) Kelime Halindeki Redifler: Aynı anlamdaki kelimelerin tekrarlanmasıyla
meydana gelen rediflerdir. Bu tür redifleri mısralarda görebilmek oldukça
kolaydır:

Doğru söylerim halk razı değil
Eğri söylerim Hak razı değil.

Yukarıdaki beyitte "razı değil" kelimeleri redif, ondan önceki "k" sesleri ise
yarım kafiyedir.


Bir başka örnek:
Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz

Yukarıdaki beyitte "böyle bir söz" kelimeleri redif, ondan önceki "öyle" sesleri ise
zengin kafiyedir..


Bir başka örnek:
Kimsesiz hiç kimse yok, var herkesin bir kimsesi
Kimsesiz kaldım meded, ey kimsesizler kimsesi

Yukarıdaki beyitte "kimsesi" kelimeleri redif, ondan önceki "r" sesleri ise
yarım kafiyedir..


Son olarak şuna da dikkati çekmek gerekiyor:
Kelime halinde bulunan redfilerden hemen önce, ek halinde redif de
bulunabilir. Böylece, ek halindeki redifle kelime halindeki redif arka arkaya
gelebilir:

Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,
Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

İkinci ve dördüncü mısralarda hem ek halinde redif, hem de kelime halinde
redif bulunmaktadır. Yukarıdaki mısralarda "madan" ekleri "zarf-fiil"dir.

KAFİYE:

Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

*...........derinden.

*...........kederinden.


KAFİYE ÇEŞİTLERİ

YARIM KAFİYE:

Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.

*............dizildi

*............yazıldı.


TAM KAFİYE:

İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

*.........karanlık

*.........artık


ZENGİN KAFİYE:

Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

*........... yolculuk

*........... soluk


CİNASLI KAFİYE:

Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

*...........vakit çok geç

*...........nasıl geçersen geç.


KAFİYE ÖRGÜSÜ

DÜZ KAFİYE: "a a a b" ya da

"a a b b" olmalı.

ÇAPRAZ KAFİYE: "a b a b" olmalı.

SARMA KAFİYE: "a b b a" olmalı.

ÖLÇÜ (VEZİN)

Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

HECE ÖLÇÜSÜ:

 Şiirde mısraları oluşturan kelimelerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış mısralar okunurken belli yerlerde durulur. Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak kelimenin sonunda yer alır.

ARUZ ÖLÇÜSÜ:

Mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir. Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.
İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.

Faydalanılan kaynak: 

http://www.etutodasi.biz/turkce-8-sinif/86443-kafiye-redif-olcu-nedir.html

Aruz vezni ile yazılan şiirlerde zihaf ve imaleye (aruz kusuru) mümkün olduğunca az başvurulmalıdır. Aruz vezninde kelimelerin doğru yazılması şarttır. Bunu başarabilmek de ancak Osmanlı Türkçesi'ne hâkim olmakla mümkündür.

 Vezin bulma programı:

http://ucuncuyeni.forumotion.net/t148-hece-ve-aruz-rlernn-veznn-bulmak-cok-kolay

SERBEST TARZ (ŞİİRCE):

Hiçbir ölçüsü olmayan, fakat şiir yönü ağır basan düzyazılardır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, şiir yönü ağır basan düzyazılara 'şiirce' adı verilmektedir ki, Üçüncü Yeni'nin tezi de budur. Vezin, yani öçü, şiiri düzyazıdan ayıran en temel unsurdur. Kısaca, ölçülü metinler şiir, ölçüsüz metinler nesirdir; nesir, şâirane bir eda ile kaleme alınmışsa 'şiirce' adını alır. (Sefa Koyuncu)

 

Yorumlar (4)Add Comment
...
Yazan hatice, Mart 08, 2011
çok süper
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +1
kafiye ve redif hece ölçüsü
Yazan hasibe, Eylül 04, 2012
uyu yavrum yine şimsek çakıyor
şehit baban gelmiş bize bakıyor
yarasından kızıl kanlar akıyor
bu yarayı dur bağlayım ninni!
sen ağlama ben ağlayım ninni!
bana bunları redif kafiye ve hece ölüçüsün bulabilir misiniz lütfen yardımıcı olur
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: -1
...
Yazan muhammed, Mayıs 15, 2013
smilies/grin.gif smilies/smiley.gif smilies/wink.gif smilies/cheesy.gif smilies/grin.gif smilies/angry.gif smilies/sad.gif smilies/shocked.gif smilies/cool.gif smilies/tongue.gif smilies/kiss.gif smilies/cry.gif
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: -1
...
Yazan muhammed, Mayıs 15, 2013
herhangi bir şiirin redifini kafiyesini hece ölçüsünü bulurmusunuz lütfen
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: -1

Yorum Yazın
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
eksi not | artı not

busy
Son Güncelleme ( Cumartesi, 25 Aralık 2010 )
 
< Önceki   Sonraki >

DUYURULAR
SON ŞİİRLER
Aşk Tutsak mı Aksak mı
Şair: t_a_polat
CAN BABAM
Şair: SITKI CİN
KAHVE RENGİ GÖZLERİN
Şair: SITKI CİN
YIKTIM TARUMAR ETTİ
Şair: SITKI CİN
İNSAFSIZ
Şair: SITKI CİN
SON EKLENENLER
SON VİDEOLAR
BU BAYRAKİNMEYECEK
Ekleyen:Mahirbaspinar
Beğenilme:
Tıklama:4221
SEN OLSAN YETER M Baspinar
Ekleyen:Mahirbaspinar
Beğenilme:
Tıklama:4075
Kimler Çevrimiçi
Ziyaretçi Sayımız
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün60
mod_vvisit_counterDün149
mod_vvisit_counterBu Hafta60
mod_vvisit_counterBu Ay1247
mod_vvisit_counterTümü290234
Crystal7 Webdesign Template. This template is released under the GNU/GPL license.
hqtexts.ru - rxonepill.com