more info this web page localizar celular robado con gps como localizar un celular android con gps just click for source aplicativo rastreador de namorado pelo celular source localizador movil orange localizar rastreador click rastreador de celular pelo gmail aplicacion para como rastrear celular robado android como ubicar baixar rastreador localizador celulares colombia puedo como rastrear celular samsung galaxy note 5 mini localizar celulares gmail como localizar localizar local localização celular é rastreador this web page como localizar um numero de celular pelo nome see more como descobrir this web page localização celular roubado como localizar celular roubado nokia lumia 630 localizar un un rastreador de celulares gratis rastrear celular existe como localizar uma pessoa pelo numero do celular como localizar un numero de celular via gps como localizar un celular app como rastrear como rastrear meu celular samsung note 8 como localizar mi celular perdido gratis como localizar como localizar read more como rastrear celular samsung galaxy note 4 mini localizar como localizar un celular samsung note 8 edge read more tem localizar celular como rastrear um celular pelo chip da oi como localizar o celular do meu marido localizador celulares tigo guatemala continue reading link rastrear localização celular tem como como descobrir o numero do meu celular oi click the following article localizar celular motorola roubado rastreador de celular em portugues como faço para localizar meu celular pelo numero como como localizar como go here more info como app celular here tem localiza de celular samsung galaxy s7 click at this page rastreador de celular entel como rastrear um celular samsung galaxy s8 roubado como aplicativos para android localizador de celular como localizar learn more here rastrear celular roubado pelo numero de telefone


ŞİİRMETRE
GÜNÜN ŞİİRİ
HAFTANIN ŞİİRİ
MAVİ YILDIZLI ŞİİR
ÜYE GİRİŞİ
ANA MENÜ
ANASAYFAŞİİRLERNETWORKVİDEOLARRADYOGRUPLAR
KİM VARDI
t_a_polat (tülay)
(2018-07-27 21:22:13)
SITKI CİN (sıtkı cin)
(2017-06-18 14:28:28)
Hanefi Söztutan (Hanefi Söztutan)
(2016-07-31 18:40:51)
Osman AVCI (Ömer Osman AVCI)
(2016-01-29 13:33:02)
Admin (Üçüncü Yeni)
(2014-12-25 09:57:16)
MAVİ WEB
YAYINLARIMIZ
WEB TASARIM
ACTAMEDYA
SPOREKSTRA
Html Module


SEFA KOYUNCU İLE RÖPORTAJ / Zeynep Didem GEZGİN PDF Yazdır e-Posta
Yazan Üçüncü Yeni   
Salı, 01 Kasım 2011
  Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kitleler psikolojik olarak etkilenmiş, bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupalıların birbirine girmesi, şehirlerin bombalanması, kitlelerin evinden yurdundan olması, klasik olan her şeye tepki gösteren bir gençlik ortaya çıkmasına yol açmıştır. SSCB’nin de tahrikiyle ülkemiz de Batı’da olup bitenlerden etkilenmiş, vezinli kafiyeli şiir ve kurallı düzyazıya karşı çıkan Birinci ve İkinci Yeni akımları türemiştir. Üçüncü Yeni olarak biz, aradan geçen seksen-doksan yıl sonrasında bu anormal dönemin kapanması ve normalleşme sürecine girilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “Yani artık şiir ölçülü kafiyeli, nesir de kurallı yazılmalıdır” görüşünü savunuyoruz.

SEFA KOYUNCU İLE RÖPORTAJ /Zeynep Didem GEZGİN

 

Siz değerli okuyucularım için, gazeteci yazar Sefa Koyuncu ile kültür, sanat ve edebiyatımıza dair bir röportaj gerçekleştirdim. Tabii en başta da Üçüncü Yeni’yi sordum. Sorularımı ve aldığım cevapları sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

 

Zeynep Didem Gezgin:  Sefa Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

 

Sefa Koyuncu: 1950 yılında, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Aşağıçiğil  kasabasında doğdum. İlk ve ortaokulu kasabamda okudum. Konya Karatay Lisesi ve Ankara M. Rüştü Uzel Kimya Meslek okulunu bitirdim. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Lisans tezimi SÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Prof. D r. Mustafa Özcan'ın danışmanlığında; Yeni Adam ve Yedi Tepe dergilerinin kurucusu, eleştirmen-yazar Hüsamettin Bozok'un edebî makaleleri üzerine hazırladım. Eğitim Fakültesinden pedagojik formasyon aldım ve edebiyat öğretmeni oldum. Ancak o yıllarda zaten gazeteciliğin içinde olduğum için mesleğime devam ettim. Askerliğini, Tekirdağ- Çorlu'da yaptım (1970-72). Uzun yıllar, Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Araştırma Laboratuvarlarında laborant ve teknisyen olarak çalıştım. Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptım. 

Ermenilerle ilgili araştırma dalında, şiir ve köşe yazısı dallarında başarı ödüllerim var. Türkiye, Türkiye Pazar,  Bâbıâli'de Sabah gazeteleri  ile ağırlıklı olarak Anadolu gazete ve dergilerinde (Seydişehir Postası, Yeni Meram) 20 yılı aşkın yazdım. Yazarlık hayatımı kültür ve sanatın başkentinde devam ettirmek gâyesiyle,  2000 yılında İstanbul'a yerleştim.  Bâbıâli Kültür Yayıncılığı'nda (BKY) editörlük ve yayın yönetmenliği yaptım (2001). Hâlen, Türkiye gazetesinin, günlük yayınlanan Kültür-Sanat sayfasını yönetiyorum. Yine, Türkiye gazetesinde "Yaşadıkça" sütun başlığıyla köşe yazıları yazıyorum. 

Üçüncü Yeni: Ölçülü Şiir-Kurallı Nesir Hareketi'nin kurucusu; sarı basın kartı sâhibi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) üyesiyim. Yayınlanmış kitaplarım:

Don Kişot  Sendromu  Ermeni Soykırımı Komedyası, (BKY) , 2001 İstanbul 

I r a k' ta Kanlı Şafak / Şiirler, (M a v i   W e b), 2004 İstanbul

 www.mavizaman.com  sitesini kurdum ve yönetiyorum.

Mail adresim: Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   

   

 

 

ZDG: Üçüncü Yeni akımı nedir?

 

SK: Üçüncü Yeni kısaca, “ölçülü şiir ve kurallı nesir” hareketidir. Tabiatıyla ölçüsüz kafiyesiz yazılara şiir denilmesine ve düzyazıda devrik cümle kullanılmasına karşı bir akımdır. Bir gurup arkadaşımla birlikte, 2006 yılında internet (Google) üzerinde Üçüncü Yeni Şiiri ve Üçüncü Yeni Nesri gruplarını kurduk. Daha sonra da mavizaman.com sitemiz hizmete girdi.

Fikrimizin temeli, yani çıkış noktamız şudur: Edebiyat tarihinin  başlangıcından itibaren şiir adıyla bilinen ilk yazılı ve sözlü metinler ölçülü kafiyelidir. Öteden beri şiir ölçülü, düzyazı ise serbesttir. Yani düzyazıda ölçü aranmaz; satırların biri diyelim on kelime bir diğeri ise tek kelime olabilir. Şiir öyle değildir; her milletin kendine göre şiir ölçüsü vardır ve şiirler bu ölçülere göre yazılır. Bizde hece ve aruz ölçüleri vardır. Bu ölçülerden birine uygun yazılan metinler şiir; ölçüsüz yazılanlar ise nesir, yani düzyazıdır. Bu tarih boyunca hep böyle olagelmiştir.

Kaşgarlı  Mahmud ’un D ivân ü  Lügati‘t Türk isimli kitabındaki şiirler ölçülü kafiyelidir.  Karahanlılar, Selçuklular , Osmanlılar döneminde  şiirler ölçülü kafiyelidir.  Cumhuriyet döneminde de şiir ölçülü kafiyelidir. Son dönemin önde gelen şairlerinden Mehmet Akif Ersoy (aruz vezniyle), Necip Fazıl Kısakürek şiiri ölçülü (hece vezniyle) ve kafiyeli yazmıştır. Faruk Na fiz Çamlıbel’in de aralarında bulunduğu Beş Hececiler, hece vezniyle yazmışlardır.

 Düşünce derinliği ve estetik yoğunluğuyla, “geleneğe bağlı çağdaş Türk şiirinin önemli isimleri” arasında yer alan  Osman Olcay Yazıcı, vezinli ve kafiyeli yazmış, serbest şiire karşı çıkmıştır. Birçok eseri bestelenen Sabahattin Ali, vezinli kafiyeli modern şiirler yazmıştır.

Şiirde serbest denilen tarzın ortaya çıkışı daha yenidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kitleler psikolojik olarak etkilenmiş, bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupalıların birbirine girmesi, şehirlerin bombalanması, kitlelerin evinden yurdundan olması, klasik olan her şeye tepki gösteren bir gençlik ortaya çıkmasına yol açmıştır. Nagazaki ve Hiroşima’ya  atılan atom bombaları  insanların üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yapmış, kurulu düzenlere karşı isyan hareketleri başlamıştır. 

SSCB’nin de tahrikiyle ülkemiz de Batı’da olup bitenlerden etkilenmiş, vezinli kafiyeli şiir ve kurallı düzyazıya karşı çıkan Birinci ve İkinci Yeni akımları türemiştir. Türkiye’de Sovyetlerin etkisiyle vezinsiz kafiyesiz şiir yazma çığırını açan Nazım Hikmet’tir. Orhan Veli ve arkadaşları her ne kadar Fransız şiirinden etkilenmiş olsalar da vezinsiz ve kafiyesiz yazmakta Nazım Hikmet’in yolundan gitmişlerdir. Türk nesrinde devrik cümleyi başlatan da yine Nazım Hikmet ve Nurullah Ataç’tır. Bu dönem edebiyatımızda dış etkilerle ortaya çıkan bir isyankârlık ve anormallik dönemidir. Bu dönemde yazılan serbest şiirler edebiyatımızda tahrip edici tesirler bırakmıştır. 

Türk şiiri ölçülü kafiyeli, Türk nesri kurallıdır. Türk düzyazı cümlesinde devrik/ters cümle yoktur. Orhun Kitabeleri kurallı nesirle yazılmıştır.

Üçüncü Yeni olarak biz, aradan geçen seksen-doksan yıl sonrasında bu anormal dönemin kapanması ve normalleşme sürecine girilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “Yani artık şiir ölçülü kafiyeli, nesir de kurallı yazılmalıdır” görüşünü savunuyoruz.

 

ZDG:  Ücüncü Yeni akımında yeni yetişen edebiyatçılar sizce yeterli mi?

 

 

SK: Biz, ölçülü kafiyeli yazı yazan şairleri ve kurallı düzyazı yazan yazarları Üçüncü Yeni’nin tabii üyesi kabul ediyoruz. Arkadaşlarımızdan Nihat Kaçoğlu, aruz ve hece ölçüsü ile yazıyor. Üçüncü Yeni akımının  önde gelen şairlerindendir. Onur B ö l ü k b aş (Mahfi), hece ve aruz  ölçüsüyle yazıyor.  Almanya'da  yaşıyor . Afet  Kırat, hece ölçüsüyle güçlü şiirler yazıyor. Kadir Çetin, aruz ve hece ölcüsüyle yazıyor. Cemile Melek Şirin ve Sevgi Korkusuz, kurallı nesirle güzel hikâyeler yazıyor. Bunlar ilk aklıma gelen isimler. Mavizaman  şiir sitemizde  200 kadar ölçülü  kafiyeli şiir yazan değerli arkadaşımız var. Üçüncü Yeni kurallarına uygun yazan arkadaşların eserlerini çıkaracağımız bir dergide yayınlamak, ayrıca kitaplaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ferdî olarak kitap yayınlayan arkadaşlarız da var. Akım içerisinde hikâye, roman ve şiir alanında çalışma yapan arkadaşlarımız var.

Ayrıca, Radyo Mavizaman internet radyosunda arkadaşlarımızın sesli şiirlerini yayınlıyoruz.

Bu arada, İstanbul’daki bazı liselerden Üçüncü Yeni akımını anlatmak için panel ve konferans teklifleri alıyoruz. Bunları da değerlendirerek Üçüncü Yeni akımını daha geniş kitlelere duyurma imkânı bulacağımızı düşünüyoruz.

  

                                                     SEFA KOYUNCU

 

 

ZDG: Üçüncü Yeni şair ve yazarlarından ödül alan var mı?

 

SK:  Şahsen benim, Türkiye gazetesinin 80’li yıllarda düzenlediği şiir yarışmasında kazandığım birincilik ödülü var. Anadolu İnsanı başlıklı bu şiirim Kayserili sanatçı  İsmail  Sağlam  tarafından türkü formunda bestelendi ve albüm kapağı oldu. Anadolu İnsanı şiirimin yer aldığı bu albüm Şölen Müzik’ten çıktı ve  İMÇ bloklarında  satılıyor. Ayrıca, Ermeni soykırımı iddialarına dair araştırmalarımla aldığım bir ödülüm daha var.Yine, Seydişehir Gazetciler Cemiyeti'nin takdir ettiği "Köşe Yazısı Başarı Ödülü"m var.

Üçüncü Yeni şairlerinden Nihat Kaçoğlu, Avrupa şiir yarışmasında mansiyon ödülü almıştır. Kaçoğlu’nun  Siyah Güller Sokağı isimli şiir kitabı da bugünlerde piyasaya çıktı.

Batı’da Üçüncü Yeni öncülerinden Nobel Edebiyat  Ödülllü  İngliz şair ve yazar  Thomas  Stearns  Eliot (1888-1965)’dan da söz etmeliyiz. Eliot; “Serbest şiir  gerçek bir şiir olsaydı  olumlu  bir tanımlanması  yapılırdı. Oysa  ben bunu ancak olumsuz kelimelerle tanımlayabiliyorum : 1 Kalıp yokluığu (absence of  pattern),  2 Kafiye  yokluğu ( Absence  of rhyme), 3 Ölçü yokluğu ( Absence of metre). Ölçüsüz bir şiir düşünemiyorum.  Kafiye  önemini  yitiremeyecek” diyerek, Avrupa’da Üçüncü Yeni bayrağını açan kişidir ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibidir.

 

ZDG: Medyada kültür sanat yayınları yeterli mi?

 

SK: Yetersiz.  Kültür ve sanatın da medyada en az  siyaset, magazin, ekonomi kadar  önemli yer  tutması lazımdır. Köklü dili, kültürü ve sanatı olan bir milletiz. Mimar Sinan, Bâkî, Nedîm gibi dehâlar yetiştirmişiz. Hat, tezhib başta olmak üzere birçok sanat dalında üç kıtayı hatta dünyayı etkilemişiz. Kültür ve sanatımızı medya yoluyla yansıtabilmeliyiz. Bunun için

Kültür sanata radyo, televizyon ve gazetelerde daha fazla yer verilmelidir. Kültür sanatla uğraşmak insanlara yeni bilgiler öğretiyor. İnsanın estetik duygularını yüceltiyor. Batı gazetelerinde kültür sanat sayfaları 3 veya  4 sayfadır. Bizde bazı gazetelerde kültür sanat sayfası bile yoktur. Eğer  kültür sanata yönelmeyi başarabilirsek, toplumda siyasetin ve terörün olumsuz etkileri hafifleyecektir. İnsanlar kültür sanatla uğraştıkları zaman hayattan haz alacak ve daha mutlu olacaklardır. Kültür sanat her zaman ön planda olmalıdır. Şu anda Kültür  ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, belediyeler, valilikler kültür sanata ağırlık veriyor. Halkımız da önem veriyor. O zaman medyanın da kültür sanata daha fazla yer vermesi gerekiyor ki, bunun zamanla olacağına inanıyorum. Ayrıca kitap okumayı sevdirmenin yolu da kültür sanattan geçiyor. Zira kitap okumak başlı başına bir kültür olayıdır.

 

ZDG: Mavizaman sitesinden başka yerde yazı ve şiirleriniz yayınlanıyor mu?

 

SK: Türkiye gazetesinde pazar günleri çıkan “Yaşadıkça” başlıklı bir köşem var. Ayrıca, Türkiye gazetesinde her gün düzenli olarak kültür sanat sayfası hazırlıyorum. Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında sayfalarım var. Yazı, şiir ve video paylaşıyorum.

 

ZDG: Mavi Zaman Radyosu kaç tarihinde  nasıl başladı ?

 

SK:  Radyo Mavizaman, 23. 11. 2008 tarihinde yayına başladı. İnternet radyosudur ve mavizaman.com sitemize şiir ekleyen arkadaşlarımızın sesli şiirlerini yayınlamak amacıyla kurulmuştur. Düzenli olarak her akşam 21’de açılmakta ve gece 03’e kadar yayınını sürdürmektedir. Şiirlerin seslendirilmesi ve MP3’e dönüştürülmesi, video formatında düzenlenmesi ilgili arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Radyo Mavizaman’ın müdavimleri, kültür ve sanattan haz alan arkadaşlarımızdır.

 

ZDG: Gazeteci olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz, niçin?

 

SK: Gazeteci olmasaydım yine gazeteci olmayı seçerdim desem, saçma bir cümle mi olur? Tabii seçmek, istemek başka, olmak başka. Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar derler. Gazetecilik zor olduğu kadar da zevkli bir meslek. Köşe yazarlığı da öyle. Milletimize ve insanlığa hizmet etme imkânı olan önemli meslekler. Kültür sanat bölümünü ise zengin ve sağlam kültürümüzü, gerek ülkemiz gençliğine gerekse dünyaya tanıtmak için seçtim. Çünkü, gerçekte bütün dünyadaki kültürler arasında bir üstünlük mücadelesi devam etmektedir. Batı kültürü  karşısında  Türk ve İslam kültürünün  üstünlüğünü göstermek için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

 

ZDG: Sorularıma cevap verdiğiniz ve merak ettiğimiz konularda bizi aydınlattığınız için teşekkür ederim.

SK: Ben teşekkür ederim.

 

Yorumlar (2)Add Comment
...
Yazan Beytu, Kasım 13, 2011
Edebiyatta Üçüncü Yeni akımı günaşırı daha da ilgi görmekte.
Ancak bir çoğumuzun bu akım hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söylemeliyim.
Bu açıdan bu röportajı gayet yerinde ve faydalı buldum.
Yazının ortaya çıkmasını sağlayan Didem Gezgin'e ve yazar Sefa Koyuncu'ya teşekkürler...
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0
1231
Yazan Choosing Product Essay, Nisan 12, 2018
it's nice to read an article by real professionals, you probably wrote a whole book about it
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0

Yorum Yazın
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
eksi not | artı not

busy
Son Güncelleme ( Salı, 20 Kasım 2012 )
 
< Önceki   Sonraki >

DUYURULAR
SON ŞİİRLER
Aşk Tutsak mı Aksak mı
Şair: t_a_polat
CAN BABAM
Şair: SITKI CİN
KAHVE RENGİ GÖZLERİN
Şair: SITKI CİN
YIKTIM TARUMAR ETTİ
Şair: SITKI CİN
İNSAFSIZ
Şair: SITKI CİN
SON EKLENENLER
SON VİDEOLAR
BU BAYRAKİNMEYECEK
Ekleyen:Mahirbaspinar
Beğenilme:
Tıklama:4223
SEN OLSAN YETER M Baspinar
Ekleyen:Mahirbaspinar
Beğenilme:
Tıklama:4075
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 1 konuk çevrimiçi
Ziyaretçi Sayımız
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün53
mod_vvisit_counterDün141
mod_vvisit_counterBu Hafta472
mod_vvisit_counterBu Ay1659
mod_vvisit_counterTümü290646
Crystal7 Webdesign Template. This template is released under the GNU/GPL license.
hqtexts.ru - rxonepill.com