como localizar um celular samsung desligado como localizar un celular perdido con el numero click here como localizar un celular android con gps como localizar celular pelo numero aplicativo rastreador aplicativo rastreador localizador localizar celular com gps pela internet rastreador de celular samsung online como rastrear un celular samsung galaxy note 5 apagado source aplicacion para rastrear celulares windows phone como rastrear celular robado android como ubicar a otro celular por gps baixar localizador celulares puedo localizar mi celular por facebook como rastrear celular samsung galaxy note 5 mini localizar celulares gmail como localizar meu celular pelo chip localizar o local pelo numero do celular check this out continue reading rastreador de source como localizar click here como descobrir um numero de telefone celular de uma pessoa localizar mi celular android desde mi pc continue reading como localizar celular roubado nokia lumia 630 localizar un rastreador source existe como see more como localizar read article read article como localizar como localizar outro celular por gps read more como rastrear como rastrear localizar celular pelo facebook link como localizar imei no celular tem como localizar celular en republica dominicana como rastrear um celular pelo chip da oi como localizar more info como continue reading rastrear localização rastrear celular via android como localizar go here continue reading here rastrear celular como rastrear o numero de celular pela internet source como rastrear celular samsung desligado como descobrir telefone celular pelo nome da pessoa click puedo localizar baixar como rastrear programa de rastreador celular rastreador de lineas celulares click here click see more continue reading localizar localizar un celular online gratis como rastrear un celular robado samsung galaxy ace mini article source localizador de celulares broma see more rastrear celular pelo numero via satélite gratis here
GERÇEK ŞİİR ÖLÇÜLÜ KAFİYELİDİR / Mehmet Demir ATMALI
Yazan Üçüncü Yeni   
Pazar, 23 Ekim 2011

Mehmet Demir ATMALI

Gerçek Türk Halk şiiri; ölçülü ve kafiyelidir. Divan şiiri de Türk şiiridir. Ancak Osmanlıca ve Farsça bilen pek kalmadığı için, Divan şiiri yazan da kalmadı. Serbest şiir Fransız Edebiyatından Türk Şiirine geçmiştir. Bir zamanlar Fransız hayranlığı var iken, Fransa'ya tahsil yapmaya giden Sabetayist'ler tarafından ülkemize serbest şiir getirilmiştir.


-Şiir yazma konusunda çok iddialı birisi değilim. Ancak şiir yazmak isteyen
arkadaşlara karınca kararınca yararlı olabilmek için, bu konuda bilebildikleri mi paylaşmak istedim. Umarım yararlı olur..
-Medeniyetini geliştiren, dilini de birlikte geliştirmiştir. Dilini geliştiren milletler, duygu ve düşüncelerini daha öz ve kısa ve etkili bir şekilde dile getirebilmek için ortaya koydukları veciz sözlere şiir demişlerdir.
-Şiir yazmak kolay değildir. Şiir yazan arkadaşlar bunun zorluğunu bilirler. Arif Nihat Asya; 'şiir yazan şair, doğum sancısı çeken kadına benzer, sancı çeker ve bir şiir doğurur' demiştir. Bu nedenle şiir, Şair'in çocuğu gibidir. Bir kısım insanımıza şiir gibi konuşmak özelliği doğuştan verilmiştir. Bazan da soya çekim şeklinde ailece şair olanlar da vardır. Karakoçlar gibi...
a) Türk Halk Şiiri:
-Gerçek Türk Halk şiiri; ölçülü ve kafiyelidir. Divan şiiri de Türk şiiridir. Ancak Osmanlıca ve Farsça bilen pek kalmadığı için, Divan şiiri yazan da kalmadı.
-Serbest şiir Fransız Edebiyatından Türk Şiirine geçmiştir. Bir zamanlar Fransız hayranlığı var iken, Fransa'ya tahsil yapmaya giden Sabetayist'ler tarafından ülkemize serbest şiir getirilmiştir. Ölçülü Türk şiirinde ısrar eden Türk Şairler, uzun süre serbest şiire sıcak bakmamışlar ve hatta direnmişler. Ancak Arif Nihat ASYA ve Yavuz Bülent BAKİLER gibi Devletçi ve Milliyetçi Şairler de Serbest Şiirden güzel örnekler verince, Serbest Şiiri Türk Şiirinin bir türü olarak kabullenmeye başladık. Fakat Milliyetçi Şairlerin, Sabetayist serbestçilerden yine bir farkı vardı. Onlar Kafiyeden vazgeçmedikleri için kabul görmüşlerdi.
-Şiir yazmak için öncelikle, istek ve ilham olmalı. Şiir yazabilmek için konsantre olabilecek bir ortam seçmelisiniz. Abdurrahim KARAKOÇ, şiiri geceleri, ışığı söndürerek karanlıkta yazdığını söylüyor. Üzüntülü bir anda çile ve ızdırap (dramatik) şiirleri, neşeli bir anda romantik aşk şiirleri, kin dolu anlarda taşlama, hiciv ve intikam duyguları içeren şiirler yazılabilir. Neşeli anlarda matrak va mizah şiirleri yazılabilir. Güzel bir doğa manzarası ile başbaşa iseniz, tabiat şiiri yazılabilir.
-Türk Halk şiiri 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16'lık hece vezinleri ile yazılır. Bu şiirler aralarında ayrı adlandırılırlar: Koşma, Gazel, Horyat, Mani,Rubai, Mersiye, Destan şiiri'dir.
-Öncelikle şiire başlamak için bir ayak kelime veya cümle gerekli. Bu ayağa göre şiirin konusu(teması) seçilmelidir. Sonra uyak(kafiye) gereklidir. Ayak olarak ele alacağımız bu kelime ile bir cümle oluşturarak, şiire başlanır. Bu cümle 11'lik ise, bundan sonraki mısralar da 11'lik olmak zorundadır. Bu ayak kelime'ye uyak (kafiye) lı kelimeler bulmalıyız. Ayak kelimeyi mısranın başında, ortasında veya sonunda kullanmış iseniz,bundan sonraki kafiyelerin de hep aynı yerde kullanılması gereklidir.
Örnek olarak, 'seçilmiş' kelimesi mısranın başında kullanılmış ise, türetilen 'geçilmiş, biçilmiş, açılmış,saçılmış...' gibi kelimeleri de diğer mısraların başında kullanılmalı... Ortasında veya sonunda tercih edersek, hep aynısı yapılmalıdır..
-Bir dörtlükte kafiye olarak kullanmak istediğimiz kelimeyi türeterek,bir çok benzer kelime elde etmeliyiz. Kelimeleri türetirken, birçok uyak kelime bulmalıyız. Türettiğimiz kelimelerin kök kısmını esas almalıyız. Kelimenin ekini kafiye olarak almaya çalışırsak, bu kafiye olmaz, redif olur. Redifle şiir yazılmaz.
-Ayak kelimemiz 'taşlar' olsun. Bu kelimenin uyaklarını bulmaya çalışalım: 'taşlar, başlar,yaşlar,haşlar,işler,düşler,dişler,fişler,kışlar,kaşlar, şeklinde çoğaltılabilir. Bu uyakları anlamlarına göre uygun yerlere yerleştirebiliriz.
-Yedi hecelik şiirlerde mısralardaki hece sayıları 4+3 şeklinde olmalıdır. Yani bir mısradaki ilk virgüle kadar 4 hece, virgülden sonrakiler 3 hece şeklinde toplam 7 hece olmalıdır. Bu şekilde şiir daha vurgulu, akıcı olur. Bu durumda şiiri okurken, aksaklık veya topallama olmayacaktır.
-Yine 8'lik şiirde; 4+4, 9'lukda; 5+4, 10'lukda; 5+5, 11'likde; 6+5, 12'likde; 6+6, 14'lükde; 7+7 şeklinde olursa şiir çok akıcı ve mükemmel olur.
Örnek:

Mahzun gözlerinde, biriken yaşlar.
Sılayı andıkça, akmağa başlar...
Yatağın topraktır, yastığın taşlar,
Gözlerin uykuya, doymaz mehmedim...

A.Karakoç'un bu 11'lik şiirinde görüyoruz ki, mısralar 6+5 şeklinde yazılmıştır.
-Koşmalarda ilk dörtlük (abab veya abcb veya abba) şeklinde yazılabilir. Diğer dörtlüklerde (aaab, abab, aacb) şeklinde olabilir. Son dörtlükde şair Mahlas'ını (Takma adını) veya gerçek adını kullanarak şiiri tamamlar.
Örnek:
Ellerin yurdunda çiçek açarken,-a
Bizim ile kar geliyor gardaşım...-b
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? -c
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım...-b

Gazel olmuş sıra sıra söğütler,-a
Dağ ardında unutulmuş yiğitler.-a
Hürriyete seymen giden şehitler,-a
İki gidip, bir geliyor gardaşım..-b

A.Karakoç'un 'Kara Haber' şiirinden bir örnek verdik. Diğer dörtlükler de ikinci dörtlük gibi, (aaab) olmalıdır..
-Horyatlar Cinaslı Kafiye ile yazılır. Yazılışı aynı, anlamı farklı olan sözcüklerden oluşan kafiyeye Cinaslı denilmektedir. Horyatlar genellikle 7 ve 8'lik hece vezinleri ile yazılırlar. Azeri Musıkisinde Horyat'a çok yer verilir. Cinaslı kafiyelere çok rastlanır.
Örnek:
Yazmalımsın, yazmalım.
Kalemi al yazmalım.
Neden bana gücendin?
Küstün mü Alyazmalım?

Bana ait olan bu Horyat (aaba) şeklinde yazılmıştır. Antolojimde 'Öğretmenim' ve
'Sızlar' şiirleri buna örnek sayılabilirler...
-Rubai, Arapça Erbea(dört) kökünden gelir ve dörtlük denilmiştir.(aaab, aaaa, aaba) şeklinde yazılır.
Örnek:
Taht kurmak ister isen gönüllerde; -a
Sözünü esirgeme dudaklardan...-b
Taht kurmak ister isen anılarda; -a
Gözünü esirgeme budaklardan...-b
Bu örnekleri çoğaltabiliriz...

b) Serbest şiir:
-Üyesi olduğum Antolojide şair arkadaşların ekseriyetinin Serbest şiire yöneldiklerini görüyorum. Bu işin kolayına kaçmak oluyor aslında. Ancak serbest şiirin de mükemmel olabilmesi için, üstadların şiirlerinden faydalanabiliriz. Bayrak Şairinin Bayrak Şiirinden bir örnek verelim ve serbest şiir yazmak isteyenlerin bu tarzı örnek almalarını arzu ederiz:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,--a
Kız kardeşimin gelinliği, Şehidimin son örtüsü,-a
Işı ışık, dalga, dalga bayrağım,---b
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım...b

Sana benim gözümle bakmayanın,-a
Mezarını kazacağım..--b
Seni selamlamadan uçan kuşun-a
Yuvasını bozacağım...--b

Bu serbest şiirdeki bazı dörtlükler (aabcb,aabb,abab,abcabc) şeklinde kafiyeli olabilmektedirler. Bu örnekleri çoğaltabiliiriz. Dörtlüklere bağlı kalmadan daha fazla mısra ile şiir yazılabilir,ancak kafiyeden vazgeçilmemelidir.
Nice şiirlere...
 
Mehmet Demir Atmalı
 
Kaynak:
http://www.antoloji.com/siir-nasil-yazilir-2-siiri/


 
HAYATI (1961) 

1961 yilinda Gaziantep'in Islahiye(simdi Nurdagi) Ilçesine bagli ATMALI Köyünde dogdu. Atmali Asiretine bagli Karahasanusagi Oymagindan, Malatya/Dogansehir 1750 dogumlu Osman TARGAN'in torunu ve Antep Harbinde Şehit düşen Molla KARAYILAN'in akrabasidir. Ilk Okulu köyde bitirdi. 1970-75 arasinda Gaziantep, Osmaniye Imam Hatip, 76-77 de Osmaniye ve Islahiye Liselerinde okuduktan sonra mezun oldu. Ayni yil Gaziantep Egitim Entitüsüne girdi, siyasi olaylardan okul süresiz kapandi.
1977-78 ve 1985-90 yillari arasinda Güneydogubirlik'te Idarecilik yapti. 1978-80 arasi Askerligini bitirdi. Gaziantep'te diger Türkmen Derneklerini birlestirmek(Kiziklar, Karakeçili Albayramlar, Çepniler, Risvanlar, Karakuzulular, Atmali, Musabeyliler, Çakalli, Berekatli, Ifrazli, Hamadli, Bayindir, Torun, Beydili) için Türkmenler Dernegi'nin Yönetim Kurulunda bulundu. Yaklasik 20 yil ticaretle ugrasti, Insaat Malzemesi satisi, Canli Hayvan Ihracati, Pis Su Borusu ve Deterjan imalati yapti.
1977-2006 yillari arasinda Amatör Gazetecilik yapti, Anadolu Üniversitesi Basin ve Halkla Iliskiler bömünü bitirdi. Ortadogu ve Büyük Kurultay Gazetelerinin Gaziantep Bölge Temsilciliklerini yürüttü. Ulusal ve Mahalli Gazetelerde (Türkiyem, Sancak ve Amerika'da çikan Orhun Dergisi, Ortadogu, Büyük Kurultay, Milliyetçi Çizgi, Mahalli Expres, Kurtulus, Bugün, Yeni, Güney Anadolu, Güneş, Türkiyem ve Günaydin Gazeteleri) arastirma, makale ve siirleri yayinlandi.
Radyo Hilal'i kurdu, canlı 'Kizil Elma' programini iki yil kadar yürüttü. Hisar Tv., GRT ve Tv.27'de birçok Açık Oturumlarda bulundu, Şiir Programlari yapti.
Siirleri bulunan yazarin 'Cimik ile Memik, Körün kamburu, Peri Ali ve Cemile'nin Katili Kim' adli Romanlari henüz yayinlanamamistir. 'Antep Harbi ve Molla Karayilan, Tarih Kültür ve Folklorü Ile Atmali Asireti, Kurtça Konusan Kavimler ve Ne Mutlu Türküm Diyene' adinda yazmis oldugu kitaplari yayinlanmak üzeredir.
Halen Kuvva-i Milliye Gaziler Dernegi 2.Baskani olan ve Gaziantep'te bir Dershannede Halkla Iliskiler Müdürlügünü yürüten Arastirmaci Gazeteci-Yazar Mehmet Demir ATMALI,
çığlıkla doğdu, emekledi, yürüdü, büyüdü, yokuşu tırmandı, zirveye vardı, gönlündeki tahta oturamadı ve satıldı, yarışı kaybetti, harakiri yaptı, şimdi inişe geçti, menzile varmak üzere, orada son noktayı koyacak, ve bir daha dönmemek üzere her şeye veda edecek... Bu seferlik olmadı diyor. Eğer bir daha dönerse.... Yapacağını biliyor...

Kaynak
http://www.antoloji.com/mehmet-demir-atmali/hayati/

Yorumlar (5)Add Comment
Teşekkürler
Yazan Mahi,r Başpınar, Kasım 02, 2011
Mehmet Demir Hoca’yı şairin el kitabı niteliğinde bu yazısı için kutluyorum. Bu yazıyı bizlerle paylaşan Sefa Hoca’ma da ayrıca teşekkür ederim. Saygılar
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0
...
Yazan Suzan Çelik, Temmuz 31, 2012
Evet arkadaşlar.Bakın bu siteyi çok sevdim ve bende bu siteye kaydoldum.Mehmet Demir Atmalı bu işin duayeni.Kendisini bu konuda tebrik ediyorum.Selamlar
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +2
...
Yazan dissertation writing service, Ağustos 23, 2016
That was a long thing to read. I guess the longest post of yours, yes?
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0
12
Yazan Cheap Homework Services, Nisan 12, 2018
surprisingly how much new I learned from your article, I liked the way you frankly wrote, it is clear that the article was ordered by good people
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0
roblox robux
Yazan free robux, Ekim 03, 2018
The free roblox robux game is now with the free robu generator available on the site which is http://onlinefreerobux.com for the free robux generation online to play free roblox robux game online.
Kötü kullanımı raporla
eksi oy
artı oy
Oylar: +0

Yorum Yazın

busy
 
SEO by Artio